Faaiz Anwar and Prem Prakash Gupta launched the music of their upcoming film, Love Ke Funday, at a suburban five-star.

(L-R) Rishank Tiwari, Samiksha Bhatnagar, Ritika, Sufi Gulati and Harshvardhan Joshi
(L-R) Rishank Tiwari, Samiksha Bhatnagar, Ritika, Sufi Gulati and Harshvardhan Joshi