Sarah Jane Dias, Richa Chadha, Farhan Akhtar, Vivek Oberoi and Sayani Gupta
Sarah Jane Dias, Richa Chadha, Farhan Akhtar, Vivek Oberoi and Sayani Gupta

Sarah Jane Dias, Richa Chadha, Farhan Akhtar, Sayani Gupta and Vivek Oberoi at the launch of a web series based on cricket