The Maharashtra team:
Boys: Guruprasad Shinde, Sarthak Mane, Adi Shah, Shashant Verma, Rit Palrecha, Rugved Mane, Himanshu Mukne, Shaunak Shetye, Soham Jadhav, Shreyas Patil, Nimish Tambat, Mausiuddin Khan, Varun Parmar, Tejas Shetye, K S Kartike, KS Arantikye, Sharat Salil, Nachiket Kelkar, Rishikesh Pednekar, Yash Patil, Adved Parab, Naman Jain, Aniket Sawant, Prathmesh Pradhan, Paresh Patil, Akshay Sonawane, Dakshal Sangle, Ojas Sangle, Sohan Kanchan, Akshay More, Samuel Ansari, Rishabh Vaidya, Nikhil Vaidya, Suransh Ratinam. 

Girls: Surabhi Sawant, Raksha Parab, Aditi Sawant, Krisha Rathod, Purva Shetye, Shiwangi Verma, Prachi Pradhan, Hetvi Nimkar, Nandini Mahajan, Swati Bansode, Ashwini Mahajan