Munisha Khatwani and Sonu Nigam
Munisha Khatwani and Sonu Nigam

Vivian Dsena, Rajan Shahi, Nikhil Arya and Vahbbiz Dorabajee
Vivian Dsena, Rajan Shahi, Nikhil Arya and Vahbbiz Dorabajee

Hanif Hilal, Karishma Tanna, Narayani Shastri, Mouni Roy, Delnaaz Irani
Hanif Hilal, Karishma Tanna, Narayani Shastri, Mouni Roy, Delnaaz Irani