Salman Khan at IIFA press conference

May 27, 2016, 08:33 IST | The Hitlist Team

Anirudh Dhoot receiving IIFA Momento from Salman Khan during the IIFA press conference recently

Anirudh Dhoot receiving IIFA Momento from Salman Khan during the IIFA press conference recently.

Salman Khan and Anirudh Dhoot
Salman Khan and Anirudh Dhoot

Go to top