Shibani Dandekar and Chitrangda Singh take a selfie

Jul 02, 2016, 11:19 IST | The Hitlist Team

Shibani Dandekar and Chitrangda Singh take a selfie at an event in Kolkata

Shibani Dandekar and Chitrangda Singh take a selfie at an event in Kolkata.

Shibani Dandekar and Chitrangda Singh. Pic/PTIShibani Dandekar and Chitrangda Singh. Pic/PTI

Go to top