'Sarabhai vs Sarabhai Take 2': Sahil and Monisha reveal inside details

Updated: Jun 05, 2017, 18:19 IST

Sarabhai vs Sarabhai's Sumeet Raghvan (Sahil) and Rupali Ganguli (Monisha) share some interesting stories about 'Sarabhai vs Sarabhai Take 2' only on Sitaron Ki Baat Sitaron Ke Saath