'Sarabhai vs Sarabhai Take 2': Sahil and Monisha reveal inside details

Updated: 05 June, 2017 18:19 IST

Sarabhai vs Sarabhai's Sumeet Raghvan (Sahil) and Rupali Ganguli (Monisha) share some interesting stories about 'Sarabhai vs Sarabhai Take 2' only on Sitaron Ki Baat Sitaron Ke Saath

First Published: 23 May, 2017 15:43 IST